DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120920

АДЖИДЕРЕ (ОВІДІОПОЛЬ) В ОСМАНСЬКО-КРИМСЬКИХ ВІДНОСИНАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. (за османсько-турецькими документами)

Олександр Середа

Анотація


У статті вперше публікуються османсько-турецькі документи Урядового Османського Архіву (Стамбул, Туреччина) з перекладом на українську мову, щодо най-ранньої згадки та подальшого існування селища і пристані/порту Аджидере (тепер Овідіополь). Зокрема представлено виписку з портового журналу/дефтеру 1756 р., в якому міститься інформація про завантаження і відправки торгівельних суден з пристані Аджидере до стамбульської гавані Капан-и дакік в затоці Золотого Рогу. У порівняльному аспекті зазначається кількість збіжжя відвантаженого з порту/пристані Аккерман. Також представлено низку документів 1765 р. стосовно накопичення зернових в Аджидере і перерозподілу транспортно-торгівельних потоків на відбудовану хлібну гавань в Ходжабеї. Зокрема наведено низку проблем у господарських відносинах між єдисанцями Очаківської землі і представниками торгівельно-портових кругів. Запропоновано аналіз джерел у аспекті створення управлінських структур Османської імперії і Кримського ханства в Аджидере і Ходжабеї.


Ключові слова


Аджидере; зернове збіжжя; судово-адміністративний округ Аккерман; Османська імперія; Кримське ханство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Эвлия Челеби. Книга путешествия. Вып. 1 Земли Молдавии и Украины. – М., 1961.

AGAD. Arch.Kor. – Dz.turecki, teczka 78. – Nr 165.

Katalog dokumentów tureckich. Dokumenty do dziejów polski i krajów ościennych w latach 1455-1672. Opracował Zygmunt Abrahamowicz. Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. – T. I, Część 1. – Warszawa, 1959.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. – Fon adı: «D.MKF.d.». – Defter № 29796-Y. [1170sene /26.09.1756-14.09.1757].

Народна Библиотека Кирил и Методи. Ориенталски отдел. – Фонд 311А. – Арх.ед. 2.[1120 S19_10.05.1708]

Osmanlı belgelerinde Kırım Hanlığı/Crimean Khanate in Ottoman documents. – İstanbul. 2013.

Овідіопольський район: Енцикл. довідник /С.С.Аргатюк, В.В.Левчук, І.Т.Русев, І.В.Сапожников. – Одеса, 2011.

Отчет относительно географического и топографического положения провинции Озу или Едисан, обычно называемой Очаковская степь, служащий пояснением к картам и планам, снятым по высочайшему указанию. 1792 г. // Наследие Ф. П. Де-Волана. Из истории порта, города, края. – Одесса, 2002.

Державний архів Миколаївської області. – Ф. 414. – Оп. 1. – Спр. 35.

Головко Ю. І. Матеріали фонду Очаківської портової митниці Державного архіву Миколаївської області як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523