DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120922

ФОРМУЛЯРНІ СПИСКИ СТАРШИНИ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА за 1804 р., ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Аліса Ложешник

Анотація


У даній статті публікуються формулярні списки, які являються цінним джерелом для вивчення соціального становища та проходження військової служби старшинам Чорноморського козацького війська. Тут представлені списки штаб-офіцерів на 24 липня 1804 р. З даних формулярних списків ми можемо дізнатися не лише призвіща та імена старшин, а й по батькові, вік, родинні зв’язки, походження, служба у війську та бойові походи. Формулярні списки є важливим джерелом для створення іменних послужних списків війська.


Ключові слова


формулярні списки; Чорноморське козацьке військо; старшина; козацтво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Фелицын Е. Д. Акты 1787 – 1791 годов извлечённые из дел Кубанского Войскового архива// Записки Одесского общества истории и древности. - Т. 19. – Одесса, 1896; Т. 20. – Одесса, 1797.

Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 1 – 4. – СПб., 1896 – 1898.

Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ-ХІХ ст. – Одеса: Друк, 2000. – С. 98-104.

Сапожников И. В., Сапожникова Г. В. Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе// Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. Т. ІІІ: Хаджибей Одеса та українське козацтво. (1415-1797 роки). – Одеса, 1999.

Сапожников І. Іван Сухина – невідомий кошовий отаман Чорноморського війська// Південна Україна: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА «Тандем», 2000. – Вип.5.

Сапожников І.В. Іван Юзбаша полковник та бунчуковий товариш Чорноморського козацького війська //Там само. – Вип.7.

Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов. – Т. 1.; Т. 2.

Кияшко И. И. Именной список генералам, штаб и обер-офицерам, старшинам и нижним чинам и жителям Кубанского казачьего войска убитым, умершим от ран и без вести пропавшим в сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по 1908 гг. – Екатеринодар, 1911.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523