DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120589

ОЦІНКА УЧАСТІ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ПІВНІЧНІЙ ВІЙНІ 1700 – 1721 рр. у «БАГАТОТОМНОМУ ПАНЕГІРИКУ» І. ГОЛІКОВА

Наталія Сухоліт

Анотація


У статті розглядається характеристика участі козацької України в Північній війні 1700 – 1721 рр. у багатотомній праці російського історіописця XVIII ст. І. Голікова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (1788 – 1789 рр.). Відзначається, що у цьому виданні було подано багато відомостей про місце України у протистоянні між Московським царством та Шведським королівством, що послужило основою для висвітлення українсько-російських відносин не лише в історіописанні останньої чверті XVIII – початку XIX ст., але і науковій та художній літературі другої половини ХІХ ст., а в окремих випадках – навіть ХХ ст. Процес осмислення постаті Петра I та минулого Північної війни 1700 – 1721 рр. в історичній літературі XVIII ст. сприяв не тільки міфологізації цієї історичної особистості, але і тогочасних історичних подій. І. Голіков у розвитку панегіричної літератури першої половини XVIII ст. на новому рівні продовжував глорифікувати російського царя та возвеличувати перемоги російських військ у Північній війні. Одночасно з цим автор розкривав місце і роль козацької України, але якщо участь українських козаків та їхніх правителів у цій війні спочатку (до 1708 р.) подавалося у позитивно-героїчній оцінці, то після переходу гетьмана І. Мазепи на бік Шведського королівства характеристика участі України зазнає кардинальної зміни.


Ключові слова


Іван Голіков; Петро І; Іван Мазепа; українсько-російські відносини; козацтво; Північна війна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – М., 1788–1789. – Т. 1–12; 2-е видання: М., 1837–1843.

Старчевский А. Д. Очерк литературы русской истории до Карамзина. – СПб., 1845.

Мезин С. А. Русский историк Голиков. – Саратов, 1991.

Плюханова М. Б. И. И. Голиков // Словарь русских писателей XVIII века. – Вып. 1. – Л., 1988.

Чернобаев, А. А. Голиков Иван Иванович // Историки России. Биографии. – М., 2001.

Бантыш-Каменский Д. Н. Голиков Иван Иванович // Энциклопедии знаменитых россиян. – М., 2008.

Stralenberg F. Das nord-und ostlische Theil von Europa und Asia, in soweit solches das gantre russische Reich mit Siberien und der grossen Tartarey in sich begreiffet. - Stockholm, 1730.

Артемьева Т. В. Идея истории в России ХУШ века // Философский век. - Вып. 4. – СПб.,1998.

Попов П. Пушкин в работе над историей Петра I // Литературное наследство, 1934. – №16-18.

Попов П. Пушкин как историк // Вестник Академии наук СССР. – Вып. 2-3. – М.-Л., 1937.

Чухліб Т. Іван Мазепа: до дискусії про розкриття проблеми «вірності» і «зради» українського гетьмана в російській офіційній традиції та історіографії // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В. Смолій. – Вип. 12 – 13. – К.,2013.

Кротов П. А. Сотворение легенды // Родина. – № 7. – М., 2009.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523