DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2017.12.123670

«УСІ ЖИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ…»: мовна та свідомісна еволюція поняття «народ» у Війську Запорозькому (друга половина XVII ст.)

Тарас Чухліб

Анотація


У статті розкривається термінологічна сутність історичного словосполучення «Українний/Український Народ». На основі історично-лінгвістичного аналізу й інших методів дослідження текстів офіційної документації Війська Запорозького другої половини XVII ст. вчений підсумовує: тогочасне розуміння слова «народ», що йшло від архаїчного сприйняття народу як окремого етносу, який проживав у східних воєводствах Корони Польської та південно-східних воєводствах Великого князівства Литовського еволюціонувало у напрямі назви об’єднаного Військом Запорозьким державного об’єднання усіх суспільних станів, тобто можна говорити про початковий процес творення протягом середини – другої половини XVII ст. ранньомодерної української нації.

Ключові слова


Військо Запорозьке; «народ»; «Україна»; «Український Народ»; «Руський Народ»; Богдан Хмельницький; Петро Дорошенко; ранньомодерна нація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Головний актів давніх у Варшаві. – Ф. «Архів дому Радзивілів», від.V, №18112/4.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России: [В 15-ти т.]. – СПб., 1861 –1892.

Бантыш-Каменский Д. Источники малороссийской истории. – Т.1. – 1858.

Бібіліотека Музею Чарторийських у Кракові. – Од. зб.402.

Вилкул Т. «Людье» и князь в конструкциях летописцев XI – XIII вв. – К., 2007.

Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским. – Ч. І. – 1858.

Лисяк-Рудницький І. Дослідження з козацької історії //Він же.Історичні есе.–К.,1994.– Т.1.

Національний архів Швеції. – Ф. «Cosacica», ч.1.

Архив Юго-Западной России, издаваемый временной коммисиею для разбора древних актов. – Ч.III. – T.VI. – К.,1908.

Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття) / Упор. Ю. Савчук. – К., 2008.

Олянчин Д. Пункти Івана Виговського українським послам на варшавський сейм 1659 року // ЗНТШ. – T. CCII. – Львів, 1991.

Памятники, издаваемые Киевскою коммисиею для разбора древних актов. - К., 1898. – Т. ІІІ.

Памятники, издаваемые Киевскою коммисиею для разбора древних актов. – К., 1898. – Т. IV. – Отд. ІІІ.

Сисин Ф. Поняття нації в українській історіографії 1620-1690 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.1. – К., 1992.

Сисин Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації // Український історичний журнал. – 1995. – № 4.

Український історичний журнал. – № 5. – 1991.

Універсали українських гетьманів. – Київ-Львів - 2004.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф. КМФ – 7, оп.1, од. зб.492.

Ерусалимский К. Понятия «народ», «Росиа», «Руская земля» и социальные дискурсы Московской Руси конца XV–XVII в. // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время / Под ред. М. В. Дмитриева. – Москва, 2008.

Longworth P. The Cossacks. – New York, Chicago, 1970.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523