№ 12

Зміст

СТАТТІ

КОНФЕСІЙНИЙ ЧИННИК ГЕНЕЗИ КОЗАЦЬКОЇ АВТОНОМІЇ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ PDF
Віталій Щербак 3-17
«УСІ ЖИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ…»: мовна та свідомісна еволюція поняття «народ» у Війську Запорозькому (друга половина XVII ст.) PDF
Тарас Чухліб 17-40
ДУНАЙСЬКА ФЛОТИЛІЯ (1770-1774 рр.) PDF
Геннадій Шпитальов 40-78
ПРАВО ВОЛОДІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ «БЕССАРАБІЇ» у ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: СКЛАДНЕ ПЕРЕПЛЕТІННЯ АРГУМЕНТІВ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В УМОВАХ РЕГІОНУ-ФРОНТИРУ PDF
Людмила Новікова 78-100
НІМЕЦЬКА ГРОМАДА В УКРАЇНІ XIX-XX ст. PDF
Володимир Васильчук 100-110
ПОЛІТИЧНІ УПОДОБАННЯ ПРОФЕСОРА М. СЛАБЧЕНКА PDF
Віктор Савченко 111-119
ФЕНОМЕН КОЗАЦТВА ЯК НАЦІЄЗБЕРІГАЮЧИЙ ЧИННИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ (середина ХХ – початок ХХІ ст.) PDF
Анатолій Бодруг 119-132

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ОСМАНСЬКІ КОЗАКИ ПІД ЧАС СХІДНОЇ (КРИМСЬКОЇ) ВІЙНИ У СПОГАДАХ МИХАЙЛА ЧАЙКОВСЬКОГО PDF
Володимир Полторак 133-141
РОЗВИТОК КОЗАКОЗНАВЧИХ СТУДІЙ У МИКОЛАЄВІ ТА ХЕРСОНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Олександр Музичко 142-160

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

КОЗАЦТВО В ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В БОЛГАРІЇ (1921-1939) PDF
Олена Бачинська, Уляна Громович 161-194

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ЗЕМЛЯ ЗАВЖДИ Є ЦІННІСТЮ PDF
Тарас Гончарук 195-197
«БИТВИ НАРОДІВ»: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ САМОПОЗИЦІОНУВАННЯ НА ТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (міжнародна конференція, 6-7 листопада 2017 р., Лейпциг, Німеччина) PDF
Володимир Полторак 198-207