DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2017.12.123740

НІМЕЦЬКА ГРОМАДА В УКРАЇНІ XIX-XX ст.

Володимир Васильчук

Анотація


У статті висвітлюється пристосування німецької громади до умов життя й господарювання на українських землях ХІХ – ХХ ст. Зазначається що, в цілому їм вдалося налагодити ефективну діяльність, яка створила значний вплив на соціально-економічний розвиток України. У сфері сільського господарства колоністи успішно поєднували європейський досвід із місцевими землеробськими традиціями, максимально використовували унікальні природно-кліматичні умови та ресурсний потенціал України. Підкреслено, що перша світова війна та репресивні заходи царизму проти колоністів завдали значної шкоди не тільки їхнім поселенням, а й усій економіці України.

Ключові слова


німецька громада; поселенці; колоністи; сільське господарство; іноземна колонізація; аграрні відносини; національне питання; репресії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов [Текст] / Я. Штах – М.: Товарищество тип. А. И. Мамонтова, 1916.

Багалей Д. Колонизация Новороссийского края и первые шаги по пути культуры. – К.: Корака-Новицкого, 1889.

Павленко С. Чи бути чорноморській Німеччині? – Золотоноша: Лепського і Вурмана, влас.буд., 1913.

Екатеринославский адрес – календарь 1915 г. – Екатеринослав: Издание губернской типографии, 1915 г.

Державний архів Дніпропетровської області. Ф.134, оп. 1, спр. 40 –215 арк.

Klueting H. Der Josephinismus. – Darmstadt, 1995.

Державний архів автономної республіки Крим, Ф. 26, оп.1, спр. 24512 – 73

Велицин А.А. Немцы в России. Очерки исторического развития и настоящего положения немецких колоний на юге и востоке России. – С.-Петербург: Товарищество Общественная Польза, 1893.

Кулинич І., Кривець Н. Нариси з історіі німецьких колоній в Україні. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. –С.21.

Кеппен П. И. Об этнографической карте европейской России. – СПб., 1852.

Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. / – К.: Кий, 1997.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442, оп. 618, спр.49, арк.1-2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523