DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2017.12.123742

ФЕНОМЕН КОЗАЦТВА ЯК НАЦІЄЗБЕРІГАЮЧИЙ ЧИННИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ (середина ХХ – початок ХХІ ст.)

Анатолій Бодруг

Анотація


Мета даної наукової статті полягає в визначенні шляхів збереження національної пам’яті представниками української діаспори Канади на основі славного козацького минулого. Для досягнення зазначеної мети було залучено необхідну кількість джерел та історіографічної літератури, які торкались різних аспектів порушеної проблеми. Автором було використано такі наукові методи дослідження, як історико-генетичний та історико-порівняльний. В межах даної статті було розглянуто діяльність культурних та наукових організацій пов’язаних з козацьким напрямом. Автор досліджує вплив козацької культури на розвиток української спільноти Канади. Окрема увага присвячена українським фестивалям козацтва на території Канади. Вперше здійснена спроба узагальнення різних аспектів проблеми.

Ключові слова


українська діаспора Канади; козацька культура; збереження традицій; національні фестивалі; національна пам’ять.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко О. Д. Вільне козацтво / О. Д. Бойко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2003. – Т. 1 : А – В.

Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.): автореф. дис. … док. іст. наук / В. Г. Бондаренко; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2016.

Залеська-Онишкевич Л. Т. Від упорядника матеріалів про вклад пластунів у працю для Пласту, громади та світу / Л. Т. Залеська-Онишкевич // Пластовий шлях. – Ч.2 (65). – Торонто, 1981.

Коваль Р. М. Коли кулі співали / Р. М. Коваль. – К. : Державна картографічна фабрика, 2006.

Кравчук П. І. Українці в Канаді / П. І. Кравчук. – К. : Дніпро, 1981.

Лазебник С. Ю. Зарубіжні українці: Довідник / С. Ю. Лазебник. – К. : Україна, 1991.

Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади / М. Г. Марунчак. – Вінніпег, 1986.

Михайленко Т. В. Національне виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Т. В. Михайленко; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008.

Мішалов В. Ю. Харківська бандура – Культурологічно-мистецькі аспекти ґенези і розвитку виконавства на українському народному інструменті / В. Ю. Мішалов. – Харків-Торонто : Видавництво Савчука О. О., 2013.

Огієнко І. І. Книга нашого буття на чужині / І. І. Огієнко. – Вінніпег : The Christian press, 1956.

Поступ. Український інформаційний бюлетень Британської Колумбії / редкол.: А. С. Ільницький (голова) та ін. – Ч. 1. – Ванкувер, 1950.

Проданюк Ф. М. У Гетьмані і Вільному козацтві українці вбачали символи відродження славетного минулого / Ф. М. Проданюк // Козацький край. – 2017. – №9 (100).

Рудницький Я.-Б. А. З подорожей по Канаді 1949-1959 / Я.-Б. А. Рудницький. – Монреаль : I. Tyktor publisher, 1959.

Савка Я. П. Кубань – південно-східний бастіон України / Я. П. Савка // Українське козацтво. – Ч. 3-4 (66-67). – Торонто, 1982.

Luciuk L. Y. Canada's ukrainians negotiating an identity / L. Y. Luciuk, S. Hryniuk. – Toronto : University of Toronto Press, 1991.

Martynovych O. Т. Ukrainians in Canada: The formative period, 1891-1924/ O. Т. Martynowych. – Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1991.

Prymak T. M. Maple leaf and trident: The Ukrainian Canadians during the Second World War / T. M. Prymak. – Toronto : Multicultural History Society of Ontario, 1988.

Short Title // Canadian Multiculturalism Act. – Ottawa, 1985. – P. 1.

Subtelny O. M. Ukrainians in North America: An Illustrated History / O. M. Subtelny. – Toronto : University of Toronto Press, 1991.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523