DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2017.12.123745

КОЗАЦТВО В ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В БОЛГАРІЇ (1921-1939)

Олена Бачинська, Уляна Громович

Анотація


До уваги читачів пропонуються документи товариств «прокозацького» спрямування української діаспори в Болгарії, що містять інформацію про їх діяльність, політичні ідеї та лідерів протягом 1921-1939 рр. З’ясовано інформаційні можливості даних документів щодо історії козацьких організацій української діаспори в країнах Європи.


Ключові слова


козацтво; Болгарія; еміграція; українська діаспора.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко В. Г. Вільнокозацький рух у складі української військової еміграції 1920-1930 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://istznu.org/dc/file.php?hostid=1&path=/page/issues/31/bondarenko.pdf (10.12.2015)

Власенко В. М. Українська громада в Болгарії міжвоєнного періоду (за матеріалами паризького тижневика «Тризуб») [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/ 33146/1/Vlasenko%20-%20Dragomanivs%27ki%20studiyi.pdf (13.03.17).

Власенко В.М. Філія Українського національного козацького товариства у Болгарії (1923-1936) за матеріалами болгарського і чеського архівів. [Електронний ресурс] // Режим доступу: essuir.sumdu.edu.ua/handle /123456789/29364?locale=uk (5.11.17)

Даскалов Д. Бялата емиграция в Бьлгария / Д. Даскалов. - София: УИ «Св. Климент Охридски» 1997.

Жуківський В. Українська громада в Болгарії// Матеріали Ι, ΙΙ, ΙΙΙ наукових конференцій «Драгоманівські студії». – Софія, 2008.

Йованович М. Русская змиграция на Балканах: 1920—1940 / Пер. с серб. А.Ю.Тимофеева; Науч. ред. А.В.Громова-Колли, Е.В.Михайлова. - М.: Библиотека-фонд «Русскоезарубежье»; Русский путь, 2005.

Кьосева Ц. България и руската емиграция 20-те – 50-те години на ХХ в. / Ц. Кьосева. – София: ІMIR, 2002.

Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції 1919-1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої) / Симон Наріжний. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999.

Науковий архів Болгарської академії наук (НА БАН), ф. 11К (І. Шишманов), оп. 2, од. зб. 585, арк. 17-17зв. (Лист генерального бунчужного, кошового отамана III Козацького кошу Українського національного козацького товариства Д. Гулая до професора І.Д. Шишманова). Машинопис. Автограф.

Науковий архів Болгарської академії наук (НА БАН), ф. 11К (І. Шишманов), оп. 2, од. зб. 585, арк. 18 (Лист генерального бунчужного, кошового отамана III Козацького кошу Українського національного козацького товариства Д. Гулая до професора І.Д. Шишманова). Машинопис. Автограф.

Павленко В. В. Україно-болгарські взаємини. 1918-1939 рр. /В. В. Павленко – К. : Інститут історії України НАН України. 1995.

Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / В. П. Трощинський. - К.: Інтел, 1994.

Хакова Е., Москаленко В. Проф. Михайло Иванович Парашчук (1878-1963). Сборник документи, снимки и публикации. / Посольство на Украйна в България. – София: Парадигма, 2016.

Якімова А. Українці в Болгарії: філософія історичного буття (нариси). / А.Якімова. – Софія, 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Print ISSN: 2519-2523