DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2010.5.155473

ПЕРЕСЕЛЕННЯ МАЛОРОСІЙСЬКИХ КОЗАКІВ НА ЗЕМЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ВІЙСЬКА на початку ХІХ ст.

Вікторія Ликова

Анотація


У статті автор розглядає кампанію переселення до Південної України і Чорноморії малоросійських козаків, здійснену урядом Російської імперії на початку ХІХ ст.


Повний текст:

PDF

Посилання


ДАОО. – Ф.1. – Оп. 219. – Спр.3 за 1806 р. – Арк. 10 зв.

Там само. – Арк. 12 зв.

Там само. – Арк. 13.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.214. – Спр.12 за 1825 р. – 10 зв.

Там само. – Арк. 71.

Гросул Я. Крестьяне Бессарабии (1812–1861 гг.). – Кишинев, 1956. – С. 206.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.220. – Спр.6 за 1808 р. – Арк. 4 – 15 зв.

Там само. – Арк. 6.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.220. – Спр.6 за 1808 р. – Арк. 8–13.

Там само. – Арк. 14.

Там само. – Арк. 400 зв.

Там само. – Арк. 401зв.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.220. – Спр.6 за 1808 р. – Арк. 405.

Там само. – Арк. 412.

ДАОО. – Ф.1. – Оп. 220. – Спр. 6 за 1808 р. – Арк. 404.

Там само. – Арк. 404 зв.

Таблиця складена автором на основі підрахунків даних восьми виписок “из доставленных к малороссийскому генерал губернатору, сведений о числе душ козаков объявивших желание к переселению на земли Черноморского войска”. Див.: ДАОО. – Ф.1. – Оп.220. – Спр. 6 за 1808 р. – Арк. 364–364 зв., 369, 379-379 зв., 389, 391-391 зв., 409, 700.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.220. – Спр.6 за 1808 р. – Арк. 771–773.

Таблиця складена автором на основі підрахунків даних про переселенців: ДАОО. – Ф.1. – Оп.220. – Спр.6 за 1808 р. – Арк. 771–773.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.220. – Спр.6 за 1808 р. – Арк.773.

Там само. – Арк.773 зв. – 774.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523