№ 5

Зміст

СТАТТІ

КОЗАЦТВО ТА РІЧ ПОСПОЛИТА В БОРОТЬБІ ЗА МОЛДАВСЬКИЙ ПРЕСТОЛ у 1653 Р. PDF
Томаш Цисельский 3-13
БУНЧУКОВІ ТА ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ У КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬКАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (кінець XVІІІ – початок ХІХ ст.) PDF
Аліса Ложешник 13-26
ПЕРЕСЕЛЕННЯ МАЛОРОСІЙСЬКИХ КОЗАКІВ НА ЗЕМЛІ ЧОРНОМОРСЬКОГО ВІЙСЬКА на початку ХІХ ст. PDF
Вікторія Ликова 27-33
РОЗМІЩЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК У ФОРТЕЦІ СІЛІСТРА ПІСЛЯ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1828-1829 РР. PDF
Олександр Кухарук 33-39
РЕКРУТСЬКА ТА ЗЕМСЬКІ ПОВИННОСТІ МАЛОРОСІЙСЬКОГО КОЗАЦТВА в першій половині ХІХ ст. (за “Сводом законов Российской империи”) PDF
Марина Міц 39-52
КРИМСЬКИЙ ЧИННИК В ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА У ЗОБРАЖЕННІ ІСТОРИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. PDF
Людмила Новікова 52-60
МИХАЛ ЧАЙКА-ЧАЙКОВСЬКИЙ (ГЕНЕРАЛ МЕХМЕД САДИК-ПАША) ТА БОЛГАРИ У ТУЛЧИНСЬКОМУ САНДЖАЦІ ДОБРУДЖІ (40-70-ті рр. ХІХ ст.) PDF
Єлєна Хаджиніколова 60-76

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

МАЛОВІДОМИЙ УКРАЇНОЗНАВЧИЙ РУКОПИС А.В. ФЛОРОВСЬКОГО: УВЕДЕННЯ ДО ІСТОРІОГРАФІЧНОГО КОНТЕКСТУ PDF
Олександр Музичко 77-97
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СПАДЩИНІ ІДЕОЛОГІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ХХ ст. PDF
Ігор Стамбол 97-107
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАДУНАЙСЬКОЇ СІЧІ В НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ В. ГОЛОБУЦЬКОГО PDF
Святослав Юсов 107-122

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

ПРИЄДНАННЯ БУГО-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ ДО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДОКУМЕНТАХ PDF
Єлєна Бєлова 123-132
ДО ПИТАННЯ ПРО КОЗАЦЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ ПЕРШИХ ЖИТЕЛІВ ОДЕСИ ТА ЇЇ ПЕРЕДМІСТЬ (за матеріалами метричних книг з фондів Державного архіву Одеської області) PDF
Ігор Гулянович 132-137
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІ АРЕШТАНТІВ НА БУДІВНИЦТВІ БУЛЬВАРНИХ (ПОТЬОМКІНСЬКИХ) СХОДІВ 1837-1842 РР. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) PDF
Тарас Гончарук 138-143
ДОКУМЕНТИ ПРО МИХАЛА ЧАЙКОВСЬКОГО В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Володимир Полторак 143-151
УКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА У ПОЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ: З ПОВІДОМЛЕНЬ РОСІЙСЬКОГО КОНСУЛА В ГАЛАЦІ PDF
Олена Бачинська 151-158
ЗВ’ЯЗКИ КОЗАЦТВА З ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ В ДОКУМЕНТАХ ХІХ ст. PDF
Наталя Діанова 158-160

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ГУЛЯЄ ПО ДОНУ КОЗАК МОЛОДИЙ… PDF
Олена Бачинська 161-163
ВІД ГІМНАЗІЇ ДО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ ОДНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ… PDF
Володимир Полторак 164-165
УКРАЇНІСТИКА НА КУБАНІ: ВИТОКИ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
Анатолій Авраменко 165-168
“ЛІТНЯ ШКОЛА” І СТАЖУВАННЯ В БОЛГАРІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. І.І.МЕЧНИКОВА у 2010 р.: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Олександр Середа 168-173