DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2009.4.156688

ОСМАНСЬКІ ПРОВІНЦІЙНІ УРЯДОВЦІ І ЗАДУНАЙСЬКІ ЗАПОРОЖЦІ В КІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX ст.

Світлана Каюк

Анотація


Стаття присвячена взаєминам задунайських запорожців і провінційних адміністраторів Османської імперії в кінці XVIII – початку XIX ст. На тлі
внутрішньополітичних подій Османської імперії показана служба Задунайського Коша сілістрійському паші та браїлівському назирю, участь запорожців у боротьбі з аяном Пазванд-оглу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архів зовнішньої політики Російської імперії (далі – АЗП РІ). – Ф.69. – Оп.69/1. – Спр.22.

АЗП РІ. – Ф.69. – Оп.69/1. – Спр.22. – Арк. 39 зв.

Там само.

Там само. – Арк.18 зв.

Там само. – Арк.40 зв.

Присоединение Крыма к России. Рескрипты, реляции и донесения; под. ред. Н. Дубровина. – С.Пб,1885. – Т.3. – С.281.

Некоторые сведения о правом береге Дуная, собранные в 1826 г. – С.Пб.: Типография Генерального Штаба, 1827.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф.1. – Оп.214. – Спр.11 за 1825-1828. – Арк. 67.

Там само. – Арк.116.

Там само. – Арк.117.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.214. – Спр.7 за 1828. – Арк.177.

Миллер А.Ф.Мустафа паша Байрак тар. Оттоманская империя в начале XIX в.-М.; Л.:Изд-во АН СССР,1947. – С. 109.

АЗП РІ. – Ф.69. – Оп.69/1. – Спр.254. – Арк.10 зв.

АЗП РІ. – Ф.312. – Оп.575. – Спр.2. – Арк.14.

Там само. – Арк.22.

АЗП РІ. – Спр.18. – Арк.1зв.

Миллер А.Ф.Мустафа паша Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX в.- С. 196.

Сведения о задунайских запорожцах в 1826 году//Киевская старина. – 1891. – №11. – С. 296.

АЗП РІ. – Ф.69. – Оп.69/1. – Спр.141. – Арк. 108-113.

АЗП РІ. – Ф.69. – Оп.69/1. – Спр.141. – Арк. 108.

Там само. – Арк.113.

РДВІА. – Ф.14209. – Оп.5/165. – Зв.24. – Спр.3-6. – Ч.2. – Арк.2.

Там само. – Оп.5/165. – Зв.43. – Спр.7. – Арк.193 зв.

РДВІА. – Ф.14209. – Оп.5/165. – Зв.24. – Спр.3-6. – Ч.2. – Арк.2.

Там само. – Арк.14.

Там само. – Арк.15.

РДВІА. – Ф.14209. – Оп.5/165. – Зв.24. – Спр.45. – Арк.6,18,13.

Миллер А.Ф.Мустафа паша Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX в. – С. 196.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523