№ 4

Зміст

СТАТТІ

ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Віталій Щербак 5-11
ПРАВОСЛАВ’Я І ЛЮТЕРАНСТВО В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ (кінець XVI – початок XVII ст.) PDF
Юрій Котляр, Ганна Котляр 11-17
ІДЕЯ ВІДМОВИ КОШОВОГО ОТАМАНА ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ К. ГОРДІЄНКА ВІД ПРОТЕКЦІЇ МОСКВИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ 1700 – 1721 рр. PDF
Тарас Чухліб 18-24
ПОЛІТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА В БУДЖАЦЬКІЙ ОРДІ У ПЕРІОД МІЖ 1739 – 1769 рр. PDF
Владислав Грибовський 24-33
ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ ПРИАЗОВСЬКИХ СТЕПІВ ЯК ФАКТОР ЗАПОРОЗЬКО-ДОНСЬКИХ ВЗАЄМИН У 1734-1775 рр. PDF
Володимир Полторак 33-42
„КОРДОН” та „ІДЕНТИЧНІСТЬ”: КОЗАЦЬКІ СПІЛЬНОТИ ПРИЧОРНОМОР’Я НАПРИКІНЦІ XVІІІ ст. (Історичний досвід і нові практики) PDF
Дмитро Сєнь 42-48
МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ІЗ ПРИДУНАЙСЬКИХ КНЯЗІВСТВ НА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у XVІІІ ст. PDF
Єлена Бєлова 48-55
НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ЗА ОСМАНСЬКИМИ ДЖЕРЕЛАМИ: ПРОБЛЕМА ДАТУВАННЯ ТА ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олександр Середа 55-72
ОСМАНСЬКІ ПРОВІНЦІЙНІ УРЯДОВЦІ І ЗАДУНАЙСЬКІ ЗАПОРОЖЦІ В КІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX ст. PDF
Світлана Каюк 72-78
“ЗАДУНАЙСЬКИЙ ЗАПОРОЖЕЦЬ” І “ДУНАВЕЦЬКА ЗАПОРОЗЬКА СІЧ” У ВИДАННІ “З УКРАЇНСЬКОЇ СТАРОВИНИ” Д. ЯВОРНИЦЬКОГО, С. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО ТА М. САМОКИША PDF
Ольга Ковалевська 78-82
КОЛОНІЗАЦІЯ ЗАПОРОЗЬКОЮ СТАРШИНОЮ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ОПАНАС КОВПАК PDF
Сергій Краснобай 82-87
ЗАДУНАЙСЬКІ КОЗАКИ В ПЛАНАХ РОСІЙСЬКОГО КОМАНДУВАННЯ В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКУ ВІЙНУ 1828-1829 рр. PDF
Олександр Кухарук 88-95
РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ ЗАПОРОЖЦІВ У ЗАДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Вікторія Константінова, Ігор Лиман 96-104
ЗАПИСКА ГЕНДЛЬОВІКА ПРО БАНАТСЬКИХ ЗАПОРОЖЦІВ: ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ЧИ ПАМ’ЯТКА ІСТОРІОГРАФІЇ? PDF
Надія Ченцова, Ганна Швидько 104-111
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: В.Д. СМИРНОВ PDF
Андрій Непомнящий 111-127

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ПРИДУНАЙСЬКИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ У ХІХ ст.: НА ПРИКЛАДІ ДОРОБКУ А.О.СКАЛЬКОВСЬКОГО (1808-1898) PDF
Людмила Новікова 127-142
КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ ОДЕСЬКОЇ ШКОЛИ ІСТОРИКІВ ПРОФЕСОРА І.А. ЛИННИЧЕНКА PDF
Олександр Музичко 143-156
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ОДЕСЬКИМИ ІСТОРИКАМИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. PDF
Аліса Ложешник 157-165

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

КОШТОРИС ВАРТОСТІ НЕОБХІДНИХ РОБІТ НА ЧУМАЦЬКИХ ШЛЯХАХ ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ОДЕСИ 1840 р., ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО PDF
Тарас Гончарук 166-178
“ДЕЛО О ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ МАЛОРОССИИ” 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області)
Олена Бачинська 178-186
ХУДОЖНЬО-КРИТИЧНІ ЗАМІТКИ ДО ВИДАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОВІСТІ О. МАКОВЕЯ “ЯРОШЕНКО” (на матеріалах графічних малюнків Г.С.Зубковського із фондів Одеського художнього музею) PDF
Наталія Поліщук, Олена Жуліцька 187-199

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ВІДОМІ ТА НЕВІДОМІ СПОСТАТІ УКРАЇНО-БОЛГАРСЬКОЇ ІСТОРІЇ PDF
Олена Бачинська, Олександр Середа 206-207
ЕПОХА ІВАНА МАЗЕПИ В ЕКСПОНАТАХ ВИСТАВКИ ОДЕСЬКОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ PDF
Олег Ґава 208-209
“БЕССАРАБСЬКА ПЕЧАТКА” PDF
Олексій Стецюченко 209