DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2008.3.157825

ОРЕНБУРЗЬКІ КОЗАКИ НА КОРДОНІ ОДЕСЬКОГО ПОРТО-ФРАНКО (1819 – 1820 рр.)

Тарас Гончарук

Анотація


У статті на основі архіних й опублікованих документів досліджено місце козаків 4-го Оренбурзького козацького полку в складному процесі формування митного кордону навколо одеського порто-франко у 1819-1820 рр.


Повний текст:

PDF

Посилання


Полное собрание законов Российской империи. Собрание І (далі ПЗС РИ.І). – Т. 31. – № 24464. – С. 486-491.

ПСЗ РИ.І. – Т. 31. – №24480. – С. 508-511.

ПСЗ РИ.І. – Т. 36. – №24.684. – С. 681, 682.

ПСЗ РИ.І. – Т. 36. – №28.030. – С. 421, 422.

Державний архів Одеської области (далі – ДАОО). – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 119. – Арк. 55, 73, 74, 75, 114.

ДАОО. – Ф. 59. – Оп.2. – Спр. 57. – Арк. 1, 44, 45; Спр. 59. – Арк. 1, 6, 14, 27; Спр. 60. – Арк. 1. 2, 5; Спр. 62. – Арк. 7, 22; Спр. 63. – Арк. 1, 5, 26, 28.

ДАОО. – Ф. 59. – Оп.1. – Спр. 119. – Арк. 117.

ПСЗ РИ.І. – Т.36. – №27.866. – С. 257, 258.

ДАОО. – Ф. 87. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 2-4.

Там само. – Ф. 59. – Оп.1. – Спр. 119. – Арк. 120.

ДАОО. – Ф. 87. – Оп. 1. – Спр. 29. – Арк. 34, 37.

Казачьи войска. Хроники гвардейских казачьих частей. – С.Пб, 1992. – С. 238; ПСЗ РИ.І. – Т. 34. – № 26800. – С. 219; № 26806. – С. 222.

ДАОО. – Ф.88. – Оп.1. – Спр.53. – Арк. 34а.;Спр.54. – Арк.1, 4, 5, 11, 12, 25, 31, 53-54, 112.

Там само. – Ф. 40. – Оп 1. – Спр. 70. – Арк. 6-8, 13, 14, 24.

ДАОО. – Ф. 40. – Оп. 1. – Спр. 56. – Арк. 1, 4.

Там само. – Спр.58. – Арк. 1.

Там само. –Спр. 55. – Арк. 1.

Там само. – Ф. 40. – Оп. 1. – Спр. 55. – Арк. 3.

Там само. – Ф.40. – Оп.1. – Спр.58. – Арк. 7, 10-18.

Там само. – Ф.2. – Оп.1. – Спр. 41. – Арк. 7, 8, 22-24.

ДАОО. – Ф.2. – Оп.1. – Спр. 314. – Арк. 24.

Сонні Г. Контрабанда на Поділлі //Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. Х. – № 1890. – Арк. 13, 38.

[Канкрин Е.Ф.] Отчет министра финансов за десять лет с 22 апреля 1823 г. по 33 апреля 1833 г. //Там само. – Ф.57. – № 58. – Арк. 29.

ПСЗ РИ.ІІ. – Т. 2. – № 1282. – С. 645–648, 180–181 (Приложения).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523