№ 3

Зміст

СТАТТІ

ДО ПИТАННЯ ПРО ОПІКУВАННЯ ІВАНА МАЗЕПИ СПРАВАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ PDF
В’ячеслав Станіславський 5-16
“НАМ ТУТ НА РЕКЕ АГРАХАНИ ЖИТЬ НЕ ТЕСНО…”: ІЗ ІСТОРІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ОСВОЄННЯ ДОНСЬКИМ КОЗАЦТВОМ ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ в кінці XVII ст. PDF
Дмитро Сєнь 16-27
ВЗАЄМИНИ МІСЬКОЇ ШЛЯХТИ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ЗІ СТАРОСТИНСЬКИМИ УРЯДАМИ у XVII ст. PDF
Валентина Гродецька 27-34
КОЗАКИЙ РІД ЧЕРНЯКІВ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, РОСІЇ, США PDF
Ігор Лиман 34-45
ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТАКТИКИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА ПЕРІОДУ НОВОЇ СІЧІ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙН XVIII ст. (закінчення177) PDF
Геннадій Шпитальов 45-57
ХАНСЬКА УКРАЇНА В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ СІЛІСТРИНСЬКО-ОЧАКІВСЬКОГО ЕЯЛЕТУ PDF
Олександр Середа 57-72
ТЕМА КОЗАЦТВА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АРХІЄПИСКОПА ГАВРИЇЛА (РОЗАНОВА) PDF
Наталія Діанова 72-76
ОРЕНБУРЗЬКІ КОЗАКИ НА КОРДОНІ ОДЕСЬКОГО ПОРТО-ФРАНКО (1819 – 1820 рр.) PDF
Тарас Гончарук 76-87
ДЕСАНТ НА БОСФОР В ПЛАНАХ РОСІЙСЬКОГО КОМАНДУВАННЯ ПІД ЧАС КРИЗИ 1837-1840 рр. PDF
Олександр Кухарук 87-95
СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В КОЗАЦЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДОНУ І ПІВНІЧНОГО КАВКАЗУ В СЕРЕДИНІ XIX ст. PDF
Владислав Грєбцов, Ірена Грєбцова 95-104
СПОГАДИ УЧАСНИКІВ ВІЛЬНОКОЗАЦЬКОГО РУХУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ “УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА”
Євген Джумига 104-113
“ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВІ” ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКІЙ ТРАДИЦІЇ PDF
Тетяна Тхоржевська, Любов Якімінська 113-118

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

КОЗАЦЬКА ТЕМАТИКА В ПРАЦЯХ А. Д. БАЧИНСЬКОГО PDF
Людмила Новікова 119-140
ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИК Є.О. ЗАГОРОВСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ першої половини ХХ ст. PDF
Олександр Музичко 140-155

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

СПРАВА ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ ПРОЕКТУ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ у 1764 р. PDF
Володимир Полторак 155-160
ПРОЕКТ ДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА 1812 р. ТА СТАВЛЕННЯ ДО КОЗАЦТВА МІСЦЕВОГО КЕРІВНИЦТВА БЕССАРАБІЇ PDF
Анатолій Хромов 160-164
ПРАПОРИ КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олена Бачинська, Лілія Білоусова 165-173
ІВАН ЛИПА І ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО PDF
Тарас Вінцковський 173-176
ІСТОРИЧНІ ПІСНІ, ЗІБРАНІ В СЕЛАХ НА ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОЇ ЗАДУНАЙСЬКОЇ СІЧІ (ДОБРУДЖА, РУМУНІЯ) у1976-1978 рр. PDF
Вергілій Ріцко 176-178

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ВРАЖЕННЯ ВІД “ЧЕРВОНОГО КОНЯ” PDF
Олена Бачинська 178-183
ВОЛКОВА С.А. ЧЕХИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) /За ред. професора А.А.Непомнящего. Сімферополь: “АнтіквА”, 2006.– 160 с. PDF
Вадим Хмарський 183-188
КОЛЕКЦІЯ ТВОРІВ КОЗАЦЬКОЇ ТЕМАТИКИ У ФОНДАХ ОДЕСЬКОГО ЖУХОЖНЬОГО МУЗЕЮ PDF
Наталія Поліщук, Олена Жуліцька 188-195
ДО ВИСТАВКИ ОДНІЄЇ КАРТИНИ В ОДЕСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ PDF
Олена Жуліцька 195-198
“ІХАЛИ КОЗАКИ ЗА ДУНАЙ” PDF
Сергій Гуцалюк, Вадим Кіров, Володимир Полторак 198-202