DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2008.3.157890

“ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВІ” ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

Тетяна Тхоржевська, Любов Якімінська

Анотація


У статті розглянуто ціннісні орієнтації специфічних соціальних угруповань – “людей, що воюють”; проведено аналіз їхньої актуалізації в соціокультурному просторі середньовічного українського козацтва.


Повний текст:

PDF

Посилання


Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002; Фігурний Ю. Історичн ві итоки українськог олицарств.а – К.,2004; Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану: друга половина ХV – середина ХVІІ ст. – К., 2000; Рибчін І. Динаміка українського козацтва. – Мюнхен, 1970; Леп’явко С. Аналоги українського козацтва в західному світі//Історія українського козацтва. – Т.1. – К., 2006. – С. 102-115; Моця О. Українські козаки та їх рицарські аналоги в середньовічній Європі //Там само. – Т.1. – К., 2006. – С. 143-159; Багдасаров Р. Запорожско ерицарство ХV – ХVIII вв. //Общественные науки и современность. – 1996. – №3. – С.112-122; Стороженко І. “Воєнна доктрина” запорожців Січі кінця XVI – першої половини XVII ст.// Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості. Матеріали міжнародної конференції. – К.;Запоріжжя, 1997. – С. 27-33.

Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – Ереван, 1981. – С. 76.

Шейко О.С. Традиція як фактор саморозвитку суспільства: дис. … канд. філос. наук. – К., 2001. – С. 39.

Щербій Н.Т. Етногенез та менталітет українського народу // Тези та повідомлення ІІ Міжнародного конгресу україністів. – Ч.ІІ: Політологія, соціологія, етнологія. – Харків,1996.

Климов А. Профессиональный менталитет. Психоэкологическая гипотеза // Общественные науки и современность. – 1995. – №6. – С. 15-25.

Рибчин І. Динаміка українського козацтва. – С. 31.

Старовойт І. Збіг і своєрідності західноєвропейської та української ментальності. – К., Тернопіль, 1997. – С. 196.

Українські прислів’я та приказки/ Упоряд. Д. Єсипенко. – К., 1992. – С. 82.

Донцов Д. Де шукати наших традицій. – Львів, 1941. – С. 45.

Козацькі пісні / Упоряд. О.Хмілевська – К., 1969. – С.132.

Козацькі пісні. – С. 154.

Яковенко Н. Паралельний світ. – С. 202.

Там само.

Рибчин І. Динаміка українського козацтва. – С. 30

Українські прислів’я та приказки. – С. 64.

Там само – С. 34.

Там само. – С. 35.

Фігурний Ю. Історичні витоки українського лицарства.– С. 195.

Українські приказки, прислів’я і таке інше. – С. 42.

Яковенко Н. Паралельний світ. – С. 206-207.

Там само. – С. 217.

Леп’явко С. Аналоги українського козацтва в західному світі. – С. 107.

Багдасаров Р. Запорожское рицарство ХV – ХVIII вв. – С.112-122.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523