DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2007.2.158138

ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТАКТИКИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА ПЕРІОДУ НОВОЇ СІЧІ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙН XVIII ст.

Геннадій Шпитальов

Анотація


Деталізовано особливості організаційно-функціональної структури, управління і тактики Запорозького війська періоду Нової Січі. З’ясовано стан військової справи запорозького козацтва в системі збройних сил Російської імперії. Визначено ступінь відповідності бойових традицій і військового мистецтва запорозького козацтва європейській воєнній теорії і практиці XVIII ст. Висвітлено місце бойового досвіду запорозького козацтва періоду Нової Січі у боротьбі з турецько-татарськими військами у подальшому розвитку воєнної справи України і Росії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Скальковський А.О. Iсторiя Нової Сiчi або останнього Коша Запорозького.-Днiпропетровськ, 1994.−С.64−67; Шпитальов Г.Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735-1739 та 1768-1774 років. − Запоріжжя, 2004. − С.7−13; Яворницький Д.I. Iсторiя запорозьких козакiв: В 3 т.-Т.1. − Львiв, 1990.-С.138-139.

Апанович О.М. Запорожское войско, его устройство и боевые действия в составе русской армии во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов: Дис…. канд. ист. наук.-К., 1949.-С.3-24; Яворницький Д.I. Iсторiя запорозьких козакiв.-С.146-147.

Скальковський А.О. Iсторiя Нової Сiчi або останнього Коша Запорозького. − С.72-73; Шпитальов Г.Г. Запорозьке військо у другій половині 30-х років XVIII ст. //Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. − К., 2001. − Т.6. − С.159 −180.

ЦДIАУК. − Ф.229. − Оп.1. − Спр.232. − Арк.34 зв.

Там само. − Спр.286. − Арк.35.

Там само. − Спр.325. − Арк.9-10.

Там само. − Спр.323. − Арк.26-33.

Апанович О.М. Запорізьке військо як складова частина російської армії в другій половині XVIII ст. // Наукові записки інституту історії АН УРСР.-Т.5.-К., 1953. - С. 123.

ЦДIАУК. − Ф.229. − Оп.1. − Спр.347. − Арк.87-88.

Там само. − Спр.242. − Арк.78-79; Спр.286. − Арк.55,93.

Там само. − Спр.323. − Арк.22,46.

Там само. − Спр.285, 285а, ч.1. − Арк.3.

Там само. − Спр.323. − А рк.56.

Апанович О.М. Запорожское войско, его устройство и боевые действия в составе русской армии во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. − С. 70-71.

ЦДIАУК. − Ф.229. − Оп.1. − Спр.247. − Арк.223.

Там само. − Спр.242. − Арк.5.

Там само. − Спр.345. − Арк.72,78.

Там само. − Спр.284. − Арк.36; Спр.347. − Арк.70-71.

Там само. − Спр.284. − Арк.109.

Там само. − Спр.345. − Арк.90.

Разсуждение об устройстве лёгких войск и употреблении их во время войны. − С.45.

Валентини. Правила малой войны и употребления лёгких войск: Пер. с франц. − С.Пб., 1811. − С. 1−2.

Бисмарк Р.А. О форпостной службе. − С.Пб., 1765. − С.29-30.

Риттер А. Теория большой войны при помощи малой или партизанской: Пер. с нем. // Военная библиотека. − Кн.8. − С.Пб., 1871. − С.562−577.

Разсуждение о устройстве лёгких войск и употреблении их во время войны. − С. 48.

Военный словарь. − Т.2. − М., 1818. − С.121, 272.

Разсуждение о устройстве лёгких войск и употреблении их во время войны.−С.44; Бисмарк Р.А. О форпостной службе. − С.Пб., 1765. − С.21-23.

Шпитальов Г.Г. Запорозька кіннота в російсько-турецький війні 1768-1774 рр. //Південна Україна XVIII-XIX ст.: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. − Вип.5. − Запоріжжя, 2000. − С. 71-83.

Байов А. Очерк военного искусства и состояние русской армии при ближайших приемниках Петра Великого // История русской армии и флота. − Вып. 2. − М., 1911. − С.11.

Устав воинский: В 4-х ч. − Ч.1: О конной экзерциции. − С.Пб., 1766.

Масловский Д.Ф. Строевая и полевая служба русских войск времён императора Петра Великого и императрицы Елизаветы. − М., 1883. − Прил. 17. − С.59,61.

Шпитальов Г.Г. Запорозька кіннота в російсько-турецький війні 1735-1739 рр.в // Південна Україна XVIII-XIX ст….. . − Вип.6. − Запоріжжя, 2001. − С. 35-41.

Байов А. Эпоха Миниха // Курс русского военного искусства. − Вып.3. − С.Пб., 1909.-С.25.

Устав воинский: В 4-х ч.-Ч.1. О конной экзерциции. - С.Пб., 1766.-С.41-63.

Денисон Г. мл. Организация, вооружение и употребление кавалерии в войне: Пер. с англ. // Военная библиотека.-Кн.8.-С.Пб., 1871.-С.140-141, 183, 251; Валентини. Правила малой войны и употребления лёгких войск. − С.558; Разсуждение о устройстве лёгких войск и употреблении их во время войны. − С.46, 47, 85.

Байов А. Очерк военного искусства и состояние русской армии. − С.65.

Иванов П.А. Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии от Петра Великого до наших дней. − С.Пб., 1864. − С.121.

Устав воинский. − Ч.3. − С.Пб., 1766. − Прил. VII.-С.173.

Масловский Д.Ф. Русская армия Екатерины Великой//Военный сборник.-Вып.6.-С.Пб.,1892. - С.239.

Гейсман П.А., Дубровской А.Н. Граф Пётр Иванович Панин. − С.Пб., 1897.- С. 36.

Масловский Д.Ф. Русская армия Екатерины Великой. − С.240.

Иванов П.А. Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии….− С. 70, 74, 78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523