№ 2

Зміст

СТАТТІ

ОСОБЛИВОСТІ ТУРЕЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ ГЕТЬМАНА Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО PDF
Тарас Чухліб 6-17
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В ТВОРІ Ж.-О. де ТУ “HISTOIRE UNIVERSELLE DE SON TEMPS”(1581−1617 рр.) PDF
Роман Цветков 17-26
ЗМІНА СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ДОНСЬКОГО КОЗАЦТВА ВНАСЛІДОК ЇХНЬОЇ УЧАСТІ У ПРИДУШЕННІ НАРОДНИХ ПОВСТАНЬ 1768-1775 рр. PDF
Володимир Полторак 26-31
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК У ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНА “ХАНСЬКОЇ УКРАЇНИ” ПЕТРА ІВАНЕНКА (ПЕТРИКА) PDF
Тетяна Подкупко 31-36
ПИТАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТАКТИКИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА ПЕРІОДУ НОВОЇ СІЧІ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ВІЙН XVIII ст. PDF
Геннадій Шпитальов 36-50
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) PDF
Наталя Діанова 50-62
ФОРМУВАННЯ СТАНУ “МАЛОРОСІЙСЬКИХ КОЗАКІВ” наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. PDF
Олександр Кухарук 62-76
РОЛЬ ЧОРНОМОРСЬКИХ КОЗАКІВ У ФОРМУВАННІ КОЗАЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. PDF
Олена Бачинська 76-90
РОЗВИТОК ПОМІЩИЦЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КОЗАЦЬКОЇ РОДИНИ СКАРЖИНСЬКИХ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (остання чверть XVIII – перша половина ХІХ ст.) PDF
Оксана Дорошенко 90-93
ПРО ПОХОВАННЯ В ОДЕСІ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХА ГРИГОРІЯ V PDF
Олена Уварова 94-98
“ИСТОРИЯ НОВОЙ СЕЧИ ИЛИ, ПОСЛЕДНЕГО КОША ЗАПОРОЖСКОГО” А.А. СКАЛЬКОВСЬКОГО НА ДЕМИДІВСЬКОМУ КОНКУРСІ ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК PDF
Людмила Новікова 98-109
О.ЛАЗАРЕВСЬКИЙ І “СВЕДЕНИЯ О ЗАДУНАЙСКИХ ЗАПОРОЖЦАХ в 1826 г.” PDF
Анатолій Бачинський 109-111
М. І. КОСТОМАРОВ ПРО ІСТОРИЧНУ РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Юрій Сурай 111-116
ДАРЧИЙ НАПИС ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО. 1887 р. PDF
Тарас Максим’юк 116-119
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ І. ЛИННИЧЕНКА У НАУКОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Олександр Музичко 122-131
МИХАЙЛО КОМАРОВ ЯК ДОСЛІДНИК І ПОПУЛЯРИЗАТОР ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Анатолій Мисечко 131-139
РОЗВИТОК ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1917 − 1918 рр.) PDF
Євген Джумига 141-147

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

БАРТОЛОМІЙ ГАЛЕРА ТА ЙОГО ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ХАДЖИБЕЯ (ОДЕСИ ) 1793 р. PDF
Тарас Гончарук 147-156
ЗАМАЛЬОВКИ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ЧОРНОМОРСЬКИХ КОЗАКІВ 1814 р. у ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Лілія Білоусова, Владислав Харковенко 156-159
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ДОЛЮ “КОЗАКА−КУПЦЯ” ДМИТРА ПОТИЛИЦІ PDF
Тарас Гончарук, Тетяна Шершун 159-166
“АКТЫ НА ВЛАДЕНИЕ НЕДВИЖИМОЮ СОБСТВЕННОСТІЮ” КОЗАКІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА У ФОНДАХ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ “ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ АРХІВ” PDF
Алла Галкіна 166-171
ДОКУМЕНТИ ПО ВИБОРАх ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ВІД УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Тарас Вінцковський 173-177

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСЛІДНИК ПРО УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ СЕРЕДИНИ XVII СТ. PDF
Людмила Новикова 177-183
КОЗАЦЬКІ ПОРТРЕТИ У ФОНДАХ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ PDF
Олег Гава 183-188
ОДЕСЬКІ ГАЙДАМАКИ у 2006−2007 рр. PDF
Сергій Гуцалюк, Вадим Кіров 189-192
ЕКСПОЗИЦІЇ В МУЗЕЇ КНИГИ ОДНБ ім. ГОРЬКОГО ПІД ЧАС VIII ВИСТАВКИ-ФОРУМУ “УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ” PDF
Тетяна Подкупко 192-198