DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2007.2.158384

О.ЛАЗАРЕВСЬКИЙ І “СВЕДЕНИЯ О ЗАДУНАЙСКИХ ЗАПОРОЖЦАХ в 1826 г.”

Анатолій Бачинський

Анотація


Публікація, а точніше тези були підготовлені і відправлені А. Д. Бачинським для участі у науково-практичній конференції “Українська археографія: проблеми і перспективи”, присвяченої 160−річчю від дня народження О. М. Лазаревського, що проводилась 20−22 жовтня 1994 р. в Чернігові. Однак через невідомі нам причини вона не була опулікована. Пропонуємо чичачеві варіант датований 14−15 жовтня 1994 р. і підписаний А.Д.Бачинським. Матеріал присвячений публікації О.Лазаревським одного з джерел з історії задунайського козацтва у 1826 в журналі “Киевская старина”. З’ясовано, що дане джерело являло собою фрагмент відомостей, зібраних підполковником Генерального штабу Російської імперії підполковником І. Ліпранді і було ним опубліковано в повному обсязі у 1851 р.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523