№ 1

Зміст

СТАТТІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ САРМАТІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я В ІСТОРИЧНИХ ПРАЦЯХ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст. PDF
Олександр Дзиговський 5-11
ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У ДОКУМЕНТАХ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО PDF
Тетяна Подкупко 11-16
УТВОРЕННЯ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА Й УСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО КОРДОНІВ у XVI – XVII ст. PDF
Валентина Гродецька 16-20
НЕВІДОМИЙ АВТОР ІЛЮСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ, ДОДАНИХ ДО “ЛІТОПИСНОЇ ОПОВІДІ ПРО МАЛУ РОСІЮ…” ТА “ІСТОРІЇ ДОНСЬКИХ КОЗАКІВ…” О. І. РІГЕЛЬМАНА
Володимир Полторак 20-23
КАДРОВА ПОЛІТИКА СТОСОВНО ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЄПАРХІАЛЬНИХ АРХІЄРЕЇВ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII – СЕРЕДИНИ ХІХ ст. PDF
Ігор Лиман 23-33
ПРО РОЛЬ НАЩАДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ В ІСТОРІЇ ОДЕСИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. PDF
Тарас Гончарук 33-38
ЗАПОРОЗЬКІ ЗАЛОГИ НИЖНЬОГО ПРИДУНАВ’Я У РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКІЙ ВІЙНІ 1806-1812 рр. (за біографіями задунайських козаків) PDF
Олена Бачинська 39-48
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСНУВАННЯ У КРИМУ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЇ БАЛТА-ЧОКРАК PDF
Олена Уварова 48-52
ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ НОВОРОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ (1817–1857 рр.) PDF
Валерія Цубенко 52-64
ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЧНА СПАДЩИНА А.СКАЛЬКОВСЬКОГО) PDF
Людмила Новікова 65-72
СТВОРЕННЯ І СЛУЖБА КОЗАЦЬКИХ ПОЛКІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1863-1864 рр. PDF
Федір Стоянов 72-77
Ф. А. ЩЕРБИНА І ЙОГО “ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА” PDF
Людмила Маленко 77-85
З ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ГАЗЕТИ “РІДНИЙ КУРІНЬ” PDF
Тарас Вінцковський 85-90
МАЗЕПИНЦІ-САМОСТІЙНИКИ В ОДЕСІ PDF
Тарас Максим’юк 90-100
ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЛАВАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА НА ОДЕЩИНІ ТА В ПРИДНІСТРОВ′Ї (1920-1921 рр.) PDF
Сергій Боган 101-104

ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ І РОСІЯ: ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVIII ст. PDF
Анатолій Бачинський 105-121
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО П.О. РОЗУМОВСЬКОГО PDF
Наталя Михайленко 121-126
ДЕКІЛЬКА ДОКУМЕНТІВ ПРО ДОСЛІДНИКА ІСТОРІЇ ОДЕСИ Д. Г. АТЛАС PDF
Олег Мельник 126-130

РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Наталя Діанова 131-134
“СКАРБИ КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА: УКРАЇНСЬКІ СТАРОДРУКИ XVI-XVII ст.” PDF
Тетяна Подкупко 135-136
ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО З'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА PDF
Сергій Гуцалюк 136-140
ЧОРНОМОРСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ З'ЄДНАННЯ: здобутки та перспективи розвитку (2002 – 2005 рр.) PDF
Володимир Пукліч 141-142